خانه کاشت مو

کاشت مو

درحال حاضرتنها راه درمان وترمیم موهای ازدست رفته استفاده از پیوندموی طبیعی است که این پیونددرنواحی مختلف ازجمله(سر – ابرو – ریش – سبیل – مژه – نواحی اسکار) قابل انجام است.کاشت و پیوند مو این روزها با چند روش انجام می شود، که اغلب آن ها بسیار مطمئن هستند و تا به حال نیز نتایج خوبی دیده شده است و اکثر بیماران از انجام آن رضایت داشته اند

کاشت مو

کاشت مو به روش FIT

کاشت مو به روش FUT

محبوب‌ترین ها

کاشت مو به روش FUT

کاشت مو به روش FUT

کاشت ابرو

کاشت ابرو

کاشت مو sut

کاشت مو به روش SUT

داغ‌ترین اخبار